Rössler Titan 16 – vsázka na šestnáctku

Rössler Titan 16 – vsázka na šestnáctku

Trendem v současné produkci loveckých opakovacích kulovnic je přijít na trh s přímotažným závěrem a tím i snaha vyrovnat se konkurenčně takovým firmám, jako jsou například Blaser, Merkel, Krieghof nebo Heym, které takříkajíc mají na „přímotahy“  patent. Zbrojovka Rössler to vzala z gruntu: pustila se v tomto směru vlastní cestou a po asi čtyřech letech vývoje nedávno představila veřejnosti výsledek svého snažení a  poslední svou zcela novou zbraň v řadě Titan – opakovací kulovnici s přímotažným závěrem označenou jako Rössler Titan 16.

O jejím početí, růstu a předpokládané podobě se mohli dozvědět již návštěvníci loňského veletrhu zbraní IWA v Norimberku, kde byl k vidění v podstatě její prototyp. S čerstvě narozeným potomkem titanů z Kufsteinu v tyrolských Alpách v  jeho konečné podobě a s novou genovou  výbavou  bylo možné seznámit se na tomtéž veletrhu letos. Dnešní  vlastník rodinné zbrojovky a pokračovatel rodové tradice výroby zbraní Walther Rössler mladší tak potvrdil, že vydobytá a respektovaná  pozice mezi světovými výrobci ručních palných zbraní nebyla dílem náhody a že z hlediska jejich technické úrovně i zpracování továrenským způsobem se firma zařadila mezi jejich špičku.

Poslední statistika udává, že v Kufsteinu vyrábějí ročně kolem 3000 kulovnic, na čemž se podílí minimum zaměstnanecké síly, zato však nejmodernější automatické výrobní zařízení ve smyslu CNC systémů a v neposlední řadě promyšlená výrobní strategie, v níž má prim kooperace. Jak už jsme uvedli konkrétněji  v minulosti v souvislosti se zkrácenou kulovnicí Titan 6. Čímž připomínáme, že firma vyrábí dva typy či dvě řady loveckých kulovnic s označením Titan 3 a Titan 6, přičemž čísla znamenají vždy počet uzamykacích ozubů na hlavě závěru typu Mauser. Logicky z toho vyplývá, že kulovnice se závěrem s třemi uzamykacími ozuby je komorována na malé ráže a se šesti na ráže větší – střední až těžké – a analogicky se nabízí, že závěr pušky Titan 16 potom musí mít šestnáct ozubů,  není mauserovský a s konstrukcí tedy zcela odlišnou. Všechno je to pravda.

Kompromis mezi tradicí a modernou

V Rakousku si tuto flintičku tyrolské provenience pochvalují, vychvalují a prezentují v superlativech. Přímotažný závěr má jistě svá specifika, z nichž jedno významné spočívá v možnosti rychlejšího přebíjení, aniž by, což je důležitější, musel přestat střelec na chvíli mířit vlivem vychýlení zbraně od cíle střelby, jako v případě přebíjení s otočným odsuvným závěrem. Což je výhodné především při střelbě na zvěř v běhu, v pohybu. Skalním mysliveckým tradicionalistům to však může přijít vůči zvěři nefér. Popravdě vzato je ale „přímotah“ smírným kompromisem mezi  tradičními loveckými zbraněmi a samonabíjecími loveckými zbraněmi (Beretta, Argo, Benelli, Browning atd.), jež nejsou v mnohých honitbách vítány a v některých dokonce lov s nimi nedovolují. Jednak vnucují představu zbraní vojenských, hlavně však svádějí díky svému mechanismu vystřílet na zvěř spoustu ran bez důsledného zamíření, což vede často jen k poranění než k usmrcení lovené zvěře, k jejímu nedosledování a následně k bolestivému úhynu.

Kulovnice s přímotažným rychlým přebíjením jsou tedy kompromisem v lovecké etice lovu, zároveň jsou ale i  produktem poptávky po zbraních s rychlejším způsobem přebití, jdoucí ruku v ruce s růstem obliby lovu zvěře formou naháňky a nátlačky. Na což reagovaly pružně v úvodu uvedení renomovaní výrobci a nyní tedy také Rössler.

Napoprvé budí rozpaky

Přímotažný závěr má své příznivce i odpůrce i z jiných než etických loveckých důvodů, v první řadě z technických. Není to prostě ta otočná válcová odsuvná klasika, není to zkrátka ten starý dobrý stoletím prověřený Mauser.

„Někdo přímotahu věří, jiný ne. I já byl zpočátku k tomuto typu závěru, když jsem jej viděl poprvé, rovněž skeptický. Mám-li říci pravdu  nelíbilo se mi jeho celkové provedení, jak to funguje, nelíbila se mi klička závěru… celé mně to připadlo dost fórové. Postupně jsem ale zjišťoval, že uzamykání ve stylu, k němuž u Rösslerů vytvořili závěr, je velice důmyslné a velice bezpečné. Uzamčení se děje celkem šestnácti ozuby, po osmi ve dvou řadách za sebou. Závěr uzamyká přímo do hlavně jako ostatně všechny pušky značky Rössler, což je asi nejlepší uzamčení, jaké v současnosti existuje a které zaručuje přesnost a spolehlivost uzamčení náboje v nábojové komoře a v důsledku toho i vysokou precizi střelby.  Konstrukčních řešení tohoto závěru existuje samozřejmě více, uživatele ale nejvíce zajímá ta, která zajišťuje jeho stoprocentní spolehlivost. A to se tady zcela určitě nabízí.“

Dá se říci, že stěžejním konstrukčním prvkem závěru kulovnice Titan 16 je princip otáčení jeho hlavy. To se děje v podstatě stejně jako u klasického otočného závěru, ovšem jen uvnitř závěru a ne za pomoci kliky spolu s tělem závěru.

„Při pohybu závěru vpřed či vzad vlivem šikmých drážek uvnitř závěru na čepy hlavy závěru k jejímu otočení a spolu s tím i k odemčení či uzamčení závěru. Při odemčení lze zatažením závěru vzad vytáhnout vystřelenou nábojnici a přímým tlakem dopředu se závěr uzavře a uzamkne. V zásadě takhle to tedy celé funguje.“

Systém osvědčený v praxi

Jestliže jsme dříve než co jiného uvedli,  že přímotažný závěr skýtá lovcům možnost rychlejšího, jednoduššího, a řekněm, že i spolehlivějšího přebití, je to pozitivum řadící se  ale až na druhé místo důležitosti. Na tom prvním stojí právě požadavek jeho naprosté bezpečnosti ve smyslu nepřipustit možnost  nežádoucího  výstřelu ani v situaci, kdy není zcela uzamčen, což prý leckdy bývá vadou na kráse přímotažných závěrů, jak zdůrazňují jeho oponenti. V případě kulovnice Titan 16 bychom s tímto argumentem neuspěli, neboť systém jejího přímotažného závěru s otočnou hlavou má proti nežádoucímu nebo předčasnému výstřelu hned dvojí pojistku.

První v podobě odstupu spoušťové páky od výstupku úderníku, na který při nedovřeném závěru nedosáhne, druhou je jakési „území nikoho“ mezi hlavou a tělem závěru, díky němuž při špatném uzamčení závěru nedosáhne úderník na zápalku náboje.

Navíc je přímotažný závěr či jeho systém u Titanu 16 již dříve mnohokrát prověřený, protože není konstrukčně až tak čímsi úplně novým – osvědčil se již předtím třeba u kulovnice Krieghoff s přímotažným závěrem, ale i u jiných a navíc stejný závěrem jako má Titan 16 mají i  odstřelovací pušky německých policejních specialistů  a bundeswehru. Což samo o sobě vypovídá o spolehlivosti systému leccos.

„Uzamykání závěru do hlavně s sebou nese kromě uvedených výhod ještě i snadnou vyměnitelnost hlavně za jinou stejnou nebo s jinou ráží. Hlaveň se vymění snadno po uvolnění dvou imbusových šroubů, kdy se vytáhne z pouzdra. Některé ráže zase na sebe navazují a není tedy nutné měnit hlaveň, jen hlavu závěru.“

S podivnou kličkou a s kompenzátorem

U hlavní pro kulovnice Titan 16 ještě zůstaňme. Jsou dělané u německé firmy Heym nebo Walter, tedy s puncem TOP kvality, v délkách 56 a 61 centimetrů pro ráže v provedení Standard a Magnum. Dodávají se od výrobce s pevnými mířidly nebo i bez nich, jak určí zákazník.

„Tahle má instalovanou weaverovou lištu a je osazena puškohledem Nikko Stirling 6-24 x 56 Targetmaster, samozřejmě ale jde na pouzdro nasadit i schwenkovou  montáž nebo montáž  Recknagel a podobně. Jde o sportovní dalekohled, ale my jej osadili na zbraň proto, abychom nejprve vyzkoušeli, jak se kulovnice chová při střelbě na větší vzdálenost. Udělal jsem z ní prvotní nástřelku na 100 metrů a nyní jí čeká do podzimu lov, abychom otestovali její praktičnost.“

Kulovnice Rössler Titan 16 je lehká, vysloveně lovecká zbraň s jednořadovým vyjímatelným zásobníkem na tři náboje standardní ráže, na dva u ráží magnumových. Ten náš vyraženými čísly na boku informuje, že do něho lze páskovat náboje ráže 7 mm Rem. Mag.,.300 Win. Mag., .375 Ruger, 6,5 x 68 a 8 x 68S. Je tedy jasné, že jde o verzi kulovnice s hlavní 61 centimetrů dlouhou pro magnumové těžké ráže, v našem případě konkrétně v ráž .300 Winchester Magnum. Náboj ráže .375 Ruger je velice silný náboj používaný na nejtěžší africkou zvěř a je tedy jasné, že komorovat pro něj zbraň si může dovolit jen ten výrobce, přesvědčený o naprosté spolehlivosti svého závěrového systému a celé pušky vůbec. Standardními rážemi pro tuto kulovnici jsou .243 Winchester, .25-06, .308 Winchester, .30-06 Springfield a další.

Klička závěru připomínající svou subtilností, tvarem a zalomením spíš kličku k dětské hračce, je odmontovatelná, uchycená v kloubu jedním imbusovým šroubkem.

„No – opět přiznávám, moc jsem nevěřil, že nemůže třeba vypadnout a tak, ale zatím nejsou žádné zprávy, že by jí snad někdo ztratil, byly s ní nějaké problémy a podobně, takže asi drží dobře, uvidíme. Na druhé straně systém uchycení kličky na  šroubek umožňuje střelci nastavit si  úhel nátahu, jak mu to vyhovuje. A když se klička sundá, teprve tehdy lze celý závěr ze zbraně komplet vysunout.“

Jeden výkonný celek

Spoušť je klasická bez napínáčku, jenž lze na objednávku přidat, s krátkým chodem v rozsahu od 0,3 do 0,4 milimetrů, seřiditelná, citlivá, s nastavitelným odporem 1200 gramů. Takto pojatá spoušť tvoří spolu s přímotažným závěrem a se spoušťovým mechanismem skříňkového typu ve vztahu k ovládání zbraně jeden výkonný efektivní celek.  Hlaveň disponuje nově jako doplňkem pro přesnější a komfortnější střelbu dá se říci docela decentní úsťovou dvoukomorovou brzdou či kompenzátorem provenience Rössler, tlumícím zpětný ráz až o padesát procent.

„Jde o integrovaný kompenzátor, záležitost u lovecké zbraně neobvyklou, ovšem u těžkých kalibrů má své opodstatnění. Titan 16 je lehká zbraň a při střelbě náboji ráží .300 Winchester Magnum nebo 9,3 x 62 a dalších  těžkých by velký zpětný ráz špatně absorbovala. Proto kompenzátor, který je výkonný natolik, že se zbraň chová při výstřelu kultivovaně. Navíc neotáčí spaliny do směru střelce, což  jistě ocení všichni,“ vyjmenovává další přednosti poslední kulovnice ze zbrojovky Rössler Radek Jirkovský.

Pojistka zbraně má tři stupně použití: polohy zajištěno (komplet i se závěrovou  klikou), odjištěno, zajištěno s volnou klikou závěru. Povrchová úprava kovových částí zbraně není v klasickém provedení s leštěným brynýrem, nýbrž černěním do lesku nebo matného saténu, se zvýšenou odolností proti otěru a povětrnostním vlivům díky tvrzené nitrido-karbonové vrstvě.

Pažby německého typu s lícnicí bývají ve třech druzích provedení – Standard, Luxus, Exklusiv, zpracované s italskou dokonalostí a estetičností, z výběrového prokresleného dřeva.

Resumé

Přímotažná kulovnice Rössler Titan 16 je zase čímsi novým na trhu s loveckými zbraněmi. Je po všech stránkách bezpečná i při střelbě náboji  těžké ráže díky svému systému uzamykání šestnácti ozuby do hlavně. Odborníkům z řad střelců, lovců se ve většině případů ihned nelíbila podivná závěrová klička, jenže po chvíli  manipulaci s ní a se závěrem, po zjištění, jaké je uzamčení, jak vše hladce funguje začala pro ně zbraň dostávat jiné rozměry a budit důvěru. Klička kromě uvedeného způsobuje, že při pohybu závěru vpřed se otáčí uvnitř hlava závěru, závěr se uzamyká hned šestnácti ozuby, o čemž si klasické závěry mohou nechat jen zdát. Jen ten design závěru mate…

„Je divný, pravda, ale třeba je tak udělaný kvůli praktičnosti, nevíme. Ta zbraň je nová a jsem zvědavi, jak se bude chovat, co nám ukáže, čím překvapí. Zatím jsme z ní vystřelili pár ran, až jich bude padesát, sto, uvidíme, zda se dostaneme do nějakých negativ nebo naopak. Je nová, teprve se začíná prodávat. Zatím se jeví velice dobře, nebyl s tím žádný problém jako třeba u kulovnic Heym či Strasser, kde došlo k několika destrukcím těchto závěrů. V případě Titanu 16 zatím o ničem podobném  nevím.

Informace o této ne zrovna běžné kulovnici ideální na naháňky dolaďme příjemným zjištěním, že zatím se jeví jako lovecká zbraň střední třídy v sympatické ceně okolo 35 000 korun…

Nástřelka na 100 metrů ukazuje, že zbraň je přesná a po nastřelení z ní dokáže zkušený střelec střílet díru do díry. Bylo stříleno náboji Sellier&Bellot se střelou SPC se střižnou hranou těžkou 11,5 gramů s nepříliš ideální balistikou. Ale v ráži 300 Win. Mag se s ním dá dosáhnout velmi dobrých výsledků, jak ukazují poslední dvě rány v terči na dvanácté hodině…

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners.
Cookies settings
Accept
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Privacy Policy

What information do we collect?

We collect information from you when you register on our site or place an order. When ordering or registering on our site, as appropriate, you may be asked to enter your: name, e-mail address or mailing address.

What do we use your information for?

Any of the information we collect from you may be used in one of the following ways: To personalize your experience (your information helps us to better respond to your individual needs) To improve our website (we continually strive to improve our website offerings based on the information and feedback we receive from you) To improve customer service (your information helps us to more effectively respond to your customer service requests and support needs) To process transactions Your information, whether public or private, will not be sold, exchanged, transferred, or given to any other company for any reason whatsoever, without your consent, other than for the express purpose of delivering the purchased product or service requested. To administer a contest, promotion, survey or other site feature To send periodic emails The email address you provide for order processing, will only be used to send you information and updates pertaining to your order.

How do we protect your information?

We implement a variety of security measures to maintain the safety of your personal information when you place an order or enter, submit, or access your personal information. We offer the use of a secure server. All supplied sensitive/credit information is transmitted via Secure Socket Layer (SSL) technology and then encrypted into our Payment gateway providers database only to be accessible by those authorized with special access rights to such systems, and are required to?keep the information confidential. After a transaction, your private information (credit cards, social security numbers, financials, etc.) will not be kept on file for more than 60 days.

Do we use cookies?

Yes (Cookies are small files that a site or its service provider transfers to your computers hard drive through your Web browser (if you allow) that enables the sites or service providers systems to recognize your browser and capture and remember certain information We use cookies to help us remember and process the items in your shopping cart, understand and save your preferences for future visits, keep track of advertisements and compile aggregate data about site traffic and site interaction so that we can offer better site experiences and tools in the future. We may contract with third-party service providers to assist us in better understanding our site visitors. These service providers are not permitted to use the information collected on our behalf except to help us conduct and improve our business. If you prefer, you can choose to have your computer warn you each time a cookie is being sent, or you can choose to turn off all cookies via your browser settings. Like most websites, if you turn your cookies off, some of our services may not function properly. However, you can still place orders by contacting customer service. Google Analytics We use Google Analytics on our sites for anonymous reporting of site usage and for advertising on the site. If you would like to opt-out of Google Analytics monitoring your behaviour on our sites please use this link (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/)

Do we disclose any information to outside parties?

We do not sell, trade, or otherwise transfer to outside parties your personally identifiable information. This does not include trusted third parties who assist us in operating our website, conducting our business, or servicing you, so long as those parties agree to keep this information confidential. We may also release your information when we believe release is appropriate to comply with the law, enforce our site policies, or protect ours or others rights, property, or safety. However, non-personally identifiable visitor information may be provided to other parties for marketing, advertising, or other uses.

Registration

The minimum information we need to register you is your name, email address and a password. We will ask you more questions for different services, including sales promotions. Unless we say otherwise, you have to answer all the registration questions. We may also ask some other, voluntary questions during registration for certain services (for example, professional networks) so we can gain a clearer understanding of who you are. This also allows us to personalise services for you. To assist us in our marketing, in addition to the data that you provide to us if you register, we may also obtain data from trusted third parties to help us understand what you might be interested in. This ‘profiling’ information is produced from a variety of sources, including publicly available data (such as the electoral roll) or from sources such as surveys and polls where you have given your permission for your data to be shared. You can choose not to have such data shared with the Guardian from these sources by logging into your account and changing the settings in the privacy section. After you have registered, and with your permission, we may send you emails we think may interest you. Newsletters may be personalised based on what you have been reading on theguardian.com. At any time you can decide not to receive these emails and will be able to ‘unsubscribe’. Logging in using social networking credentials If you log-in to our sites using a Facebook log-in, you are granting permission to Facebook to share your user details with us. This will include your name, email address, date of birth and location which will then be used to form a Guardian identity. You can also use your picture from Facebook as part of your profile. This will also allow us and Facebook to share your, networks, user ID and any other information you choose to share according to your Facebook account settings. If you remove the Guardian app from your Facebook settings, we will no longer have access to this information. If you log-in to our sites using a Google log-in, you grant permission to Google to share your user details with us. This will include your name, email address, date of birth, sex and location which we will then use to form a Guardian identity. You may use your picture from Google as part of your profile. This also allows us to share your networks, user ID and any other information you choose to share according to your Google account settings. If you remove the Guardian from your Google settings, we will no longer have access to this information. If you log-in to our sites using a twitter log-in, we receive your avatar (the small picture that appears next to your tweets) and twitter username.

Children’s Online Privacy Protection Act Compliance

We are in compliance with the requirements of COPPA (Childrens Online Privacy Protection Act), we do not collect any information from anyone under 13 years of age. Our website, products and services are all directed to people who are at least 13 years old or older.

Updating your personal information

We offer a ‘My details’ page (also known as Dashboard), where you can update your personal information at any time, and change your marketing preferences. You can get to this page from most pages on the site – simply click on the ‘My details’ link at the top of the screen when you are signed in.

Online Privacy Policy Only

This online privacy policy applies only to information collected through our website and not to information collected offline.

Your Consent

By using our site, you consent to our privacy policy.

Changes to our Privacy Policy

If we decide to change our privacy policy, we will post those changes on this page.
Save settings
Cookies settings

Powered by themekiller.com