Rössler Titan 16 – vsázka na šestnáctku

Rössler Titan 16 – vsázka na šestnáctku

Trendem v současné produkci loveckých opakovacích kulovnic je přijít na trh s přímotažným závěrem a tím i snaha vyrovnat se konkurenčně takovým firmám, jako jsou například Blaser, Merkel, Krieghof nebo Heym, které takříkajíc mají na „přímotahy“  patent. Zbrojovka Rössler to vzala z gruntu: pustila se v tomto směru vlastní cestou a po asi čtyřech letech vývoje nedávno představila veřejnosti výsledek svého snažení a  poslední svou zcela novou zbraň v řadě Titan – opakovací kulovnici s přímotažným závěrem označenou jako Rössler Titan 16.

O jejím početí, růstu a předpokládané podobě se mohli dozvědět již návštěvníci loňského veletrhu zbraní IWA v Norimberku, kde byl k vidění v podstatě její prototyp. S čerstvě narozeným potomkem titanů z Kufsteinu v tyrolských Alpách v  jeho konečné podobě a s novou genovou  výbavou  bylo možné seznámit se na tomtéž veletrhu letos. Dnešní  vlastník rodinné zbrojovky a pokračovatel rodové tradice výroby zbraní Walther Rössler mladší tak potvrdil, že vydobytá a respektovaná  pozice mezi světovými výrobci ručních palných zbraní nebyla dílem náhody a že z hlediska jejich technické úrovně i zpracování továrenským způsobem se firma zařadila mezi jejich špičku.

Poslední statistika udává, že v Kufsteinu vyrábějí ročně kolem 3000 kulovnic, na čemž se podílí minimum zaměstnanecké síly, zato však nejmodernější automatické výrobní zařízení ve smyslu CNC systémů a v neposlední řadě promyšlená výrobní strategie, v níž má prim kooperace. Jak už jsme uvedli konkrétněji  v minulosti v souvislosti se zkrácenou kulovnicí Titan 6. Čímž připomínáme, že firma vyrábí dva typy či dvě řady loveckých kulovnic s označením Titan 3 a Titan 6, přičemž čísla znamenají vždy počet uzamykacích ozubů na hlavě závěru typu Mauser. Logicky z toho vyplývá, že kulovnice se závěrem s třemi uzamykacími ozuby je komorována na malé ráže a se šesti na ráže větší – střední až těžké – a analogicky se nabízí, že závěr pušky Titan 16 potom musí mít šestnáct ozubů,  není mauserovský a s konstrukcí tedy zcela odlišnou. Všechno je to pravda.

Kompromis mezi tradicí a modernou

V Rakousku si tuto flintičku tyrolské provenience pochvalují, vychvalují a prezentují v superlativech. Přímotažný závěr má jistě svá specifika, z nichž jedno významné spočívá v možnosti rychlejšího přebíjení, aniž by, což je důležitější, musel přestat střelec na chvíli mířit vlivem vychýlení zbraně od cíle střelby, jako v případě přebíjení s otočným odsuvným závěrem. Což je výhodné především při střelbě na zvěř v běhu, v pohybu. Skalním mysliveckým tradicionalistům to však může přijít vůči zvěři nefér. Popravdě vzato je ale „přímotah“ smírným kompromisem mezi  tradičními loveckými zbraněmi a samonabíjecími loveckými zbraněmi (Beretta, Argo, Benelli, Browning atd.), jež nejsou v mnohých honitbách vítány a v některých dokonce lov s nimi nedovolují. Jednak vnucují představu zbraní vojenských, hlavně však svádějí díky svému mechanismu vystřílet na zvěř spoustu ran bez důsledného zamíření, což vede často jen k poranění než k usmrcení lovené zvěře, k jejímu nedosledování a následně k bolestivému úhynu.

Kulovnice s přímotažným rychlým přebíjením jsou tedy kompromisem v lovecké etice lovu, zároveň jsou ale i  produktem poptávky po zbraních s rychlejším způsobem přebití, jdoucí ruku v ruce s růstem obliby lovu zvěře formou naháňky a nátlačky. Na což reagovaly pružně v úvodu uvedení renomovaní výrobci a nyní tedy také Rössler.

Napoprvé budí rozpaky

Přímotažný závěr má své příznivce i odpůrce i z jiných než etických loveckých důvodů, v první řadě z technických. Není to prostě ta otočná válcová odsuvná klasika, není to zkrátka ten starý dobrý stoletím prověřený Mauser.

„Někdo přímotahu věří, jiný ne. I já byl zpočátku k tomuto typu závěru, když jsem jej viděl poprvé, rovněž skeptický. Mám-li říci pravdu  nelíbilo se mi jeho celkové provedení, jak to funguje, nelíbila se mi klička závěru… celé mně to připadlo dost fórové. Postupně jsem ale zjišťoval, že uzamykání ve stylu, k němuž u Rösslerů vytvořili závěr, je velice důmyslné a velice bezpečné. Uzamčení se děje celkem šestnácti ozuby, po osmi ve dvou řadách za sebou. Závěr uzamyká přímo do hlavně jako ostatně všechny pušky značky Rössler, což je asi nejlepší uzamčení, jaké v současnosti existuje a které zaručuje přesnost a spolehlivost uzamčení náboje v nábojové komoře a v důsledku toho i vysokou precizi střelby.  Konstrukčních řešení tohoto závěru existuje samozřejmě více, uživatele ale nejvíce zajímá ta, která zajišťuje jeho stoprocentní spolehlivost. A to se tady zcela určitě nabízí.“

Dá se říci, že stěžejním konstrukčním prvkem závěru kulovnice Titan 16 je princip otáčení jeho hlavy. To se děje v podstatě stejně jako u klasického otočného závěru, ovšem jen uvnitř závěru a ne za pomoci kliky spolu s tělem závěru.

„Při pohybu závěru vpřed či vzad vlivem šikmých drážek uvnitř závěru na čepy hlavy závěru k jejímu otočení a spolu s tím i k odemčení či uzamčení závěru. Při odemčení lze zatažením závěru vzad vytáhnout vystřelenou nábojnici a přímým tlakem dopředu se závěr uzavře a uzamkne. V zásadě takhle to tedy celé funguje.“

Systém osvědčený v praxi

Jestliže jsme dříve než co jiného uvedli,  že přímotažný závěr skýtá lovcům možnost rychlejšího, jednoduššího, a řekněm, že i spolehlivějšího přebití, je to pozitivum řadící se  ale až na druhé místo důležitosti. Na tom prvním stojí právě požadavek jeho naprosté bezpečnosti ve smyslu nepřipustit možnost  nežádoucího  výstřelu ani v situaci, kdy není zcela uzamčen, což prý leckdy bývá vadou na kráse přímotažných závěrů, jak zdůrazňují jeho oponenti. V případě kulovnice Titan 16 bychom s tímto argumentem neuspěli, neboť systém jejího přímotažného závěru s otočnou hlavou má proti nežádoucímu nebo předčasnému výstřelu hned dvojí pojistku.

První v podobě odstupu spoušťové páky od výstupku úderníku, na který při nedovřeném závěru nedosáhne, druhou je jakési „území nikoho“ mezi hlavou a tělem závěru, díky němuž při špatném uzamčení závěru nedosáhne úderník na zápalku náboje.

Navíc je přímotažný závěr či jeho systém u Titanu 16 již dříve mnohokrát prověřený, protože není konstrukčně až tak čímsi úplně novým – osvědčil se již předtím třeba u kulovnice Krieghoff s přímotažným závěrem, ale i u jiných a navíc stejný závěrem jako má Titan 16 mají i  odstřelovací pušky německých policejních specialistů  a bundeswehru. Což samo o sobě vypovídá o spolehlivosti systému leccos.

„Uzamykání závěru do hlavně s sebou nese kromě uvedených výhod ještě i snadnou vyměnitelnost hlavně za jinou stejnou nebo s jinou ráží. Hlaveň se vymění snadno po uvolnění dvou imbusových šroubů, kdy se vytáhne z pouzdra. Některé ráže zase na sebe navazují a není tedy nutné měnit hlaveň, jen hlavu závěru.“

S podivnou kličkou a s kompenzátorem

U hlavní pro kulovnice Titan 16 ještě zůstaňme. Jsou dělané u německé firmy Heym nebo Walter, tedy s puncem TOP kvality, v délkách 56 a 61 centimetrů pro ráže v provedení Standard a Magnum. Dodávají se od výrobce s pevnými mířidly nebo i bez nich, jak určí zákazník.

„Tahle má instalovanou weaverovou lištu a je osazena puškohledem Nikko Stirling 6-24 x 56 Targetmaster, samozřejmě ale jde na pouzdro nasadit i schwenkovou  montáž nebo montáž  Recknagel a podobně. Jde o sportovní dalekohled, ale my jej osadili na zbraň proto, abychom nejprve vyzkoušeli, jak se kulovnice chová při střelbě na větší vzdálenost. Udělal jsem z ní prvotní nástřelku na 100 metrů a nyní jí čeká do podzimu lov, abychom otestovali její praktičnost.“

Kulovnice Rössler Titan 16 je lehká, vysloveně lovecká zbraň s jednořadovým vyjímatelným zásobníkem na tři náboje standardní ráže, na dva u ráží magnumových. Ten náš vyraženými čísly na boku informuje, že do něho lze páskovat náboje ráže 7 mm Rem. Mag.,.300 Win. Mag., .375 Ruger, 6,5 x 68 a 8 x 68S. Je tedy jasné, že jde o verzi kulovnice s hlavní 61 centimetrů dlouhou pro magnumové těžké ráže, v našem případě konkrétně v ráž .300 Winchester Magnum. Náboj ráže .375 Ruger je velice silný náboj používaný na nejtěžší africkou zvěř a je tedy jasné, že komorovat pro něj zbraň si může dovolit jen ten výrobce, přesvědčený o naprosté spolehlivosti svého závěrového systému a celé pušky vůbec. Standardními rážemi pro tuto kulovnici jsou .243 Winchester, .25-06, .308 Winchester, .30-06 Springfield a další.

Klička závěru připomínající svou subtilností, tvarem a zalomením spíš kličku k dětské hračce, je odmontovatelná, uchycená v kloubu jedním imbusovým šroubkem.

„No – opět přiznávám, moc jsem nevěřil, že nemůže třeba vypadnout a tak, ale zatím nejsou žádné zprávy, že by jí snad někdo ztratil, byly s ní nějaké problémy a podobně, takže asi drží dobře, uvidíme. Na druhé straně systém uchycení kličky na  šroubek umožňuje střelci nastavit si  úhel nátahu, jak mu to vyhovuje. A když se klička sundá, teprve tehdy lze celý závěr ze zbraně komplet vysunout.“

Jeden výkonný celek

Spoušť je klasická bez napínáčku, jenž lze na objednávku přidat, s krátkým chodem v rozsahu od 0,3 do 0,4 milimetrů, seřiditelná, citlivá, s nastavitelným odporem 1200 gramů. Takto pojatá spoušť tvoří spolu s přímotažným závěrem a se spoušťovým mechanismem skříňkového typu ve vztahu k ovládání zbraně jeden výkonný efektivní celek.  Hlaveň disponuje nově jako doplňkem pro přesnější a komfortnější střelbu dá se říci docela decentní úsťovou dvoukomorovou brzdou či kompenzátorem provenience Rössler, tlumícím zpětný ráz až o padesát procent.

„Jde o integrovaný kompenzátor, záležitost u lovecké zbraně neobvyklou, ovšem u těžkých kalibrů má své opodstatnění. Titan 16 je lehká zbraň a při střelbě náboji ráží .300 Winchester Magnum nebo 9,3 x 62 a dalších  těžkých by velký zpětný ráz špatně absorbovala. Proto kompenzátor, který je výkonný natolik, že se zbraň chová při výstřelu kultivovaně. Navíc neotáčí spaliny do směru střelce, což  jistě ocení všichni,“ vyjmenovává další přednosti poslední kulovnice ze zbrojovky Rössler Radek Jirkovský.

Pojistka zbraně má tři stupně použití: polohy zajištěno (komplet i se závěrovou  klikou), odjištěno, zajištěno s volnou klikou závěru. Povrchová úprava kovových částí zbraně není v klasickém provedení s leštěným brynýrem, nýbrž černěním do lesku nebo matného saténu, se zvýšenou odolností proti otěru a povětrnostním vlivům díky tvrzené nitrido-karbonové vrstvě.

Pažby německého typu s lícnicí bývají ve třech druzích provedení – Standard, Luxus, Exklusiv, zpracované s italskou dokonalostí a estetičností, z výběrového prokresleného dřeva.

Resumé

Přímotažná kulovnice Rössler Titan 16 je zase čímsi novým na trhu s loveckými zbraněmi. Je po všech stránkách bezpečná i při střelbě náboji  těžké ráže díky svému systému uzamykání šestnácti ozuby do hlavně. Odborníkům z řad střelců, lovců se ve většině případů ihned nelíbila podivná závěrová klička, jenže po chvíli  manipulaci s ní a se závěrem, po zjištění, jaké je uzamčení, jak vše hladce funguje začala pro ně zbraň dostávat jiné rozměry a budit důvěru. Klička kromě uvedeného způsobuje, že při pohybu závěru vpřed se otáčí uvnitř hlava závěru, závěr se uzamyká hned šestnácti ozuby, o čemž si klasické závěry mohou nechat jen zdát. Jen ten design závěru mate…

„Je divný, pravda, ale třeba je tak udělaný kvůli praktičnosti, nevíme. Ta zbraň je nová a jsem zvědavi, jak se bude chovat, co nám ukáže, čím překvapí. Zatím jsme z ní vystřelili pár ran, až jich bude padesát, sto, uvidíme, zda se dostaneme do nějakých negativ nebo naopak. Je nová, teprve se začíná prodávat. Zatím se jeví velice dobře, nebyl s tím žádný problém jako třeba u kulovnic Heym či Strasser, kde došlo k několika destrukcím těchto závěrů. V případě Titanu 16 zatím o ničem podobném  nevím.

Informace o této ne zrovna běžné kulovnici ideální na naháňky dolaďme příjemným zjištěním, že zatím se jeví jako lovecká zbraň střední třídy v sympatické ceně okolo 35 000 korun…

Nástřelka na 100 metrů ukazuje, že zbraň je přesná a po nastřelení z ní dokáže zkušený střelec střílet díru do díry. Bylo stříleno náboji Sellier&Bellot se střelou SPC se střižnou hranou těžkou 11,5 gramů s nepříliš ideální balistikou. Ale v ráži 300 Win. Mag se s ním dá dosáhnout velmi dobrých výsledků, jak ukazují poslední dvě rány v terči na dvanácté hodině…

Powered by themekiller.com