MÝM POHLEDEM – Uherský Brod: 24. únor 2015, úterý 12:30

Uherský Brod: 24 únor, úterý 12:30

V úterý 24. února půl hodiny po poledni postřílel v restauraci Družba v Uherském Brodu třiašedesátiletý Zdeněk Kovář osm nic netušících lidí a jednoho člověka, ženu, těžce zranil. Necelé dvě hodiny poté při vnikání  policejní zásahové jednotky do restaurace se vrah zastřelil také. Česko bylo v šoku.

Únorová tragedie v Uherském Brodu je druhou největší masovou vraždu v dějinách České (Československé) republiky. Se stejným  počtem osmi mrtvých se zapsala poprvé do historie masových vrahů u nás 10. července 1973 Olga Hepnarová, když  na zastávce tramvaje Strossmayerovo náměstí dvě hodiny po poledni do skupiny asi třiceti lidí najela nákladním automobilem. Dalších šest lidí těžce a šest lehce zranila. Kovář své oběti připravil o život legálně drženou krátkou palnou zbraní.

Do Uherského Brodu se ihned po tragické události sjely špičky policejního aparátu, ministr vnitra a samozřejmě mezi prvními byla na místě i média. Před televizními kamerami v následujících dnech začala defilírka různých policejních činitelů i politických tváří, starostů, svědků tragedie, lékařů, znalců zbraní, psychologů i „pobitevních“ generálů.  Padaly názory rozumné i hloupé, směřující posléze jedním směrem a vyústivší zákonitě ve dvě stěžejní otázky: zda se zachovali se přivolaní policisté a  později dorazivší zásahová jednotka tak, jak měli, či totálně selhali a zda neuvažovat o zpřísnění podmínek pro získání zbrojního průkazu a omezení neúměrného počtu občany držených zbraní. Z odstupem času vzhledem k periodiku našeho časopisu reagujeme na tragické události i my. O názor jsme požádali bývalého policistu, mnohaletého člena zásahové jednotky a instruktora střelby Bc. Radka Jirkovského, jehož bohaté služební curriculum vitae jej k tomu opravňuje.

Úvodem se zeptám – dalo se tomuto hroznému neštěstí předejít nebo nedalo a když ano, kdo zde něco zanedbal?

Z toho, co vyšlo najevo a jak to bylo podané, bude část lidí házet vinu na onoho doktora, který mu prodloužil-neprodloužil zbrojní průkaz, jiní se budou špatně dívat na policisty, jestli věděli jak to s ním je, zda  měli možnost či byli schopní mu zbrojní průkaz a především zbraně odebrat. Podle mě jde o systémovou chybu a problém vidím hlavně v tom, že naše policie jako taková je celkově hodně podhodnocená a podfinancovaná. Odborníci, kteří před pěti deseti lety bohužel houfně odcházeli od policie už tehdy poukazovali na to, že něco takového, jako nyní v Uherském Brodě, se u nás reálně může stát. Měli pravdu.

Jenže o opaku nás ujišťovali při mnoha jiných podobných událostech a teroristických útocích v zahraničí, naposledy těch ve Paříži, v Kodani a nedávno i na Slovensku, především naši politici, když říkali, že nic takového u nás nehrozí. Podobný optimismus zněl i v prohlášeních některých bývalých i současných vysokých policejních činitelů…

Problém je v tom, že doposavad všichni, policejním prezidiem počínaje až po vnitro, armádu i vrcholné politiky tvrdili, že u nás se nic takového stát nemůže. Když tohle od nich slyším, běhá mi mráz po zádech. Proč se u nás nemůže nic podobného stát, jak si něco takového mohou vůbec dovolit vyslovit?! To je vyslovený alibismus. Teroristickému útoku nebo takovémuto masakru – nazvěme to jakkoliv –  k jakému došlo v Uherském Brodě, se nedá předejít, pokud půjde o zkrat jedince. Všichni se díváme na americké filmy, sledujeme, co se děje ve světě a nejsme zavřeni v nějaké bublině, která nás ode všeho izoluje a uchrání a proto se nás nic netýká. Tragédie v Uherském Brodě ukázala opak. Takže ne že se u nás nic stát nemůže. Potíž je ale v tom, že u nás se začnou nějaké kroky dělat až tehdy, když se něco stane.

Je tento pohled na dění a bezpečnost u nás u policie, respektive u jejího vedení běžnou normou? Kvůli tomu jste před pěti lety z jejích řad odešel?

Už za mé éry u policie to bylo takové. Například když útvary speciálních jednotek žádaly lepší vybavení, vždy se dočkaly jen odpovědi: „To, co máte, vám stačí, na nic lepšího nejsou peníze…“Ale to nebylo jen u zásahovek, ale u celé policie. Jenže nyní se ukazuje, jak špatná myšlenka to byla. Lidé, kteří tohle zlehčování jejich práce už nechtěli snášet, odcházeli a nebo byli propouštěni. Já jsem řekl, že se nechci podílet na krachu české policie a s tím jsem od ní před pěti lety odešel.

To je na tom policie po stránce odborníků a zkušených bojovníků tak dobře, že to dopustí?

To víte, že ne. Bohužel od ní odešli nebo byli propuštěni takoví lidé, jenž své práci věnovali leckdy celý svůj život, a rozuměli jí. Místo toho, aby se policie snažila tyto lidi udržet v rezortu, udělat z nich například výcvikové instruktory na krajské úrovni nebo bojaře na okresech. Tedy specialisty pro výcvik takových policistů, kteří právě v Uherském Brodě měli zasáhnout. Jenže všichni bývalí bojovníci ať z URNY nebo ze zásahovek jdou pak vesměs do civilního sektoru dělat buď bodyguardy nebo pro nějaké speciální security systémy a v podstatě využívají oněch patnáct dvacet let své policejní praxe tam.

Hlavními otloukánky v uherskobrodské tragédii se nakonec pro veřejnost stala hlavně ona dvoučlenná hlídka místního obvodního policejního oddělení, která se jako první snažila dostat do restaurace, ale poté, co na ně začal pachatel střílet, se stáhla s tím, že jsou nutné posily, aniž by se sama pokusila pachatele zpacifikovat. To rozdělilo veřejné mínění na dva tábory: podle jedněch se rozhodli správně, druzí jim nadávali do zbabělců…

Policista, který jde dnes sloužit k základnímu útvaru, řeší v současné době především krádeže, vykrádání aut, nějakou tu rvačku, na vesnici pak komu se ztratilo kolo nebo králík z králíkárny. A najednou se někde střílí a co teď. Problém je, že tito policisté jsou školeni k vykonání prvotních úkonů. Udělají-li něco navíc, přímí nadřízení po nich pak šlapou, proč to udělali, a proč to udělali tak a ne jinak. Dnes se každý u policie bojí něco udělat, ať udělají co udělají, vždycky to bude špatně. Proto jednala hlídka v Brodě tak, jak to od ni současný systém výcviku a metodiky vyžadoval. Přivolat posily. O strachu nemluvme, ten má v takových momentech každý.

Padla a byla v médiích uvedena citace z policejního manuálu Amok, určeného pro řadové policisty a strážníky k výcviku na zneškodnění takzvaně aktivního (šíleného) střelce… Podle něho by měli policisté, kteří přijdou na takové místo první, první také zasáhnout. A třeba za cenu života…

Měl jsem možnost do tohoto manuálu také nahlédnout, jenže… V jedné televizní debatě souvislosti s událostmi v Uherském Brodě ministr vnitra dobře poukázal na to, že máme málo policistů. S tím souhlasím, není totiž možné mít mraky vycvičených policistů, supermanů, kteří budou vycvičeni jako členové zásahových jednotek. Problém je ale v tom, že aby policista mohl Amok po dobu tří neděl nebo měsíce, kde se sice nenaučí být psychicky odolný proti střílejícímu pachateli, ale naučí se základům vstupu do místnosti, krytí jeden druhého, práci v týmu a podobně, nebude mít za sebe nikoho, kdo by za něj nabíral onu běžnou trestnou činnost. To, že je policistů málo, má negativní dopad na veškerou policejní činnost. Policie zkrátka nemá kvalitní lidi na všech místech, kde by měli být. Pamatuji si živě, když začala probíhat policejní reforma v rámci sjednocování okresů a různých součástí včetně správních agend a evidencí zbraní z důvodů šetření. Snaha sloučit zásahovky, či dokonce některé zrušit, a stačí takoví to malér a už jsou tu hlasy o vytvoření zásahových týmů v každém větším městě.

Takže ti dva policisté první na místě tragédie udělali správně, když se stáhli pro vyčkání na posily?

V daném případě ano. Oni nevěděli, že jsou tam již mrtví lidé. Nemám rád ono „kdyby“ , ale přesto –. Pachatel mohl zastřelit i je a kdo by pak podal hlášení o celém problému a zavolal posily? Byli by tam další mrtví, nikomu by nepomohli, ale byli by za hrdiny. Kdoví, co jim jelo hlavou. Jejich chybu vidím trochu v tom, že pokud jako místní policisté znali a věděli, jak to v restauraci vypadá, mohli třeba z druhé strany vchodu do restaurace odpoutat pozornost a pokusit se osvobodit zavřeného pána ze záchodu. Nevím, nebyl jsem tam, ale z mého hlediska se o tuto variantu mohli pokusit. Oni nejsou zbabělci, udělali jen to, co do nich vtloukla policie, protože celý jejich výcvik je takto postavený.

Zaznělo také, že kdyby některé z těch obětí měla u sebe zbraň, mohla se šílenému střelci postavit a zabránit v jeho masakru.

Když takhle někdo bez varování začne okamžitě střílet lidi do hlav, prostě jim nedá šanci se bránit,  neudělá nikdo nic i kdyby měl u sebe zbraň. Nasnadě je jiná věc. Předejít by se takovýmto excesům možná dalo, když to řeknu hloupě, kdyby třeba barman měl pod pultem krátkou adekvátní zbraň, brokovnici, kterou umí a je schopen jí použít proti takovémuto násilníkovi. A nejen v restauraci, ale i v kasinech, na benzínových pumpách, na poštách v bankách a všude tam, kde dochází k přepadávání. Pachatel si musí být vědom, že když se o něco pokusí, může narazit na takovýto odpor. To je izraelská myšlenka, kdy jsou lidé vyzbrojeni pro vlastní ochranu. Tady je to postavené tak, že se lidé v těchto institucích nemají bránit a když tam přijde gauner s banánem v kapse, odevzdají mu tržbu. A s ochranou vlastního majetku je to samé. Když se budou bránit a pachatele zastřelili nebo nějak jinak zpacifikují a při tom mu ublíží. Stát se obrátí proti nim. Příkladů máme dost a dost. Je to zde špatně nastavené.

Tady se na zbraně v držení lidí dost poukazuje, že jich mají moc a ozvaly se hlasy na zpřísnění získání zbrojního průkazu..

To povede jen k tomu, že zbraně budou mít jen zločinci. Po útoku v Paříži na Charles Hebdo vydal Interpol zprávu, že jestli se chceme proti  teroristickým útokům  bránit, musíme slušné lidi ozbrojit. Že policie na to nemůže v žádném případě reagovat, pokud se týká rychlosti, i když má speciální zásahové týmy schopné do sedmi osmi minut vyjet. Útok je otázka okamžiku a je-li na místě ozbrojený odhodlaný protivník, má šanci se ubránit. Je škoda, že v té restauraci mezi těmi obětmi nebyl nikdo ozbrojený, kdo v ten moment, kdy ještě o něco šlo, mohl zasáhnout nebo se zachovat tak, jak by se zachoval ozbrojený člověk s nějakým výcvikem.

Na závěr bychom od vás, coby bývalého příslušníka zásahové jednotky, rádi slyšeli, zda přivolaná zásahová jednotka musela jet z Brna autem a nikoliv vrtulníkem…

Nevím, kolik má dnes policie vrtulníků, za mé éry jich moc nebylo, ale dostat je do akce byl vždy problém. Na základnách je zásahovky nemají, musíte se dostat na letiště, žádat krajského či policejního ředitele o povolení a tak dál. Většinou k dispozici nebyl z důvodu momentálního vytížení pro jiné složky, ale spíš nebyly peníze na jeho zaplacení. Nepamatuji se, že bychom se vrtulníkem někdy někam na ostrou akci přesunovali. To samé URNA, která má jiné možnosti, a také nemá na základně připravený vrtulník, aby do něho mohla kdy koly skupina naskočit a odletět – to bohužel, takhle to u nás nefunguje. Když policejní prezidium naplánovalo cvičení zásahových jednotek, vrtulníky byly, peníze se na to našly, takže my jsme s nimi nacvičeno měli. Ale když bylo potřeba je mít na zákrok, zpravidla paradoxně nebyly. Zase to bylo o penězích, jako u policie téměř vše.

Ptal se: Jiří Knotek
Odpovídal: Bc. Radek Jirkovský

U PČR sloužil Bc. Radek Jirkovský od r.1986, při zřizování zásahových jednotek roku 1991 byl zakládajícím členem Zásahové jednotky Středočeského kraje (ZJ Stčk) až do r.2009.  9 let působil jako bojovník se specializací odstřelovač-pozorovatel a dále 10let v pozici výcvikového instruktora střelecké a taktické přípravy a lektor odstřelovačů. Cvičil nejen příslušníky policejních zásahových jednotek a policejní útvary s celorepublikovou působností, ale i armádní speciální týmy, které byly nasazovány v mezinárodních misích včetně Afghánistánu. Zúčastnil se mnoha společných cvičení speciálních jednotek po celé Evropě i v USA, zaměřených především na zákroky proti nebezpečným pachatelům. Rovněž se podílel na vytváření metodiky zákroku týmů zásahových jednotek.

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners.
Cookies settings
Accept
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Privacy Policy

What information do we collect?

We collect information from you when you register on our site or place an order. When ordering or registering on our site, as appropriate, you may be asked to enter your: name, e-mail address or mailing address.

What do we use your information for?

Any of the information we collect from you may be used in one of the following ways: To personalize your experience (your information helps us to better respond to your individual needs) To improve our website (we continually strive to improve our website offerings based on the information and feedback we receive from you) To improve customer service (your information helps us to more effectively respond to your customer service requests and support needs) To process transactions Your information, whether public or private, will not be sold, exchanged, transferred, or given to any other company for any reason whatsoever, without your consent, other than for the express purpose of delivering the purchased product or service requested. To administer a contest, promotion, survey or other site feature To send periodic emails The email address you provide for order processing, will only be used to send you information and updates pertaining to your order.

How do we protect your information?

We implement a variety of security measures to maintain the safety of your personal information when you place an order or enter, submit, or access your personal information. We offer the use of a secure server. All supplied sensitive/credit information is transmitted via Secure Socket Layer (SSL) technology and then encrypted into our Payment gateway providers database only to be accessible by those authorized with special access rights to such systems, and are required to?keep the information confidential. After a transaction, your private information (credit cards, social security numbers, financials, etc.) will not be kept on file for more than 60 days.

Do we use cookies?

Yes (Cookies are small files that a site or its service provider transfers to your computers hard drive through your Web browser (if you allow) that enables the sites or service providers systems to recognize your browser and capture and remember certain information We use cookies to help us remember and process the items in your shopping cart, understand and save your preferences for future visits, keep track of advertisements and compile aggregate data about site traffic and site interaction so that we can offer better site experiences and tools in the future. We may contract with third-party service providers to assist us in better understanding our site visitors. These service providers are not permitted to use the information collected on our behalf except to help us conduct and improve our business. If you prefer, you can choose to have your computer warn you each time a cookie is being sent, or you can choose to turn off all cookies via your browser settings. Like most websites, if you turn your cookies off, some of our services may not function properly. However, you can still place orders by contacting customer service. Google Analytics We use Google Analytics on our sites for anonymous reporting of site usage and for advertising on the site. If you would like to opt-out of Google Analytics monitoring your behaviour on our sites please use this link (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/)

Do we disclose any information to outside parties?

We do not sell, trade, or otherwise transfer to outside parties your personally identifiable information. This does not include trusted third parties who assist us in operating our website, conducting our business, or servicing you, so long as those parties agree to keep this information confidential. We may also release your information when we believe release is appropriate to comply with the law, enforce our site policies, or protect ours or others rights, property, or safety. However, non-personally identifiable visitor information may be provided to other parties for marketing, advertising, or other uses.

Registration

The minimum information we need to register you is your name, email address and a password. We will ask you more questions for different services, including sales promotions. Unless we say otherwise, you have to answer all the registration questions. We may also ask some other, voluntary questions during registration for certain services (for example, professional networks) so we can gain a clearer understanding of who you are. This also allows us to personalise services for you. To assist us in our marketing, in addition to the data that you provide to us if you register, we may also obtain data from trusted third parties to help us understand what you might be interested in. This ‘profiling’ information is produced from a variety of sources, including publicly available data (such as the electoral roll) or from sources such as surveys and polls where you have given your permission for your data to be shared. You can choose not to have such data shared with the Guardian from these sources by logging into your account and changing the settings in the privacy section. After you have registered, and with your permission, we may send you emails we think may interest you. Newsletters may be personalised based on what you have been reading on theguardian.com. At any time you can decide not to receive these emails and will be able to ‘unsubscribe’. Logging in using social networking credentials If you log-in to our sites using a Facebook log-in, you are granting permission to Facebook to share your user details with us. This will include your name, email address, date of birth and location which will then be used to form a Guardian identity. You can also use your picture from Facebook as part of your profile. This will also allow us and Facebook to share your, networks, user ID and any other information you choose to share according to your Facebook account settings. If you remove the Guardian app from your Facebook settings, we will no longer have access to this information. If you log-in to our sites using a Google log-in, you grant permission to Google to share your user details with us. This will include your name, email address, date of birth, sex and location which we will then use to form a Guardian identity. You may use your picture from Google as part of your profile. This also allows us to share your networks, user ID and any other information you choose to share according to your Google account settings. If you remove the Guardian from your Google settings, we will no longer have access to this information. If you log-in to our sites using a twitter log-in, we receive your avatar (the small picture that appears next to your tweets) and twitter username.

Children’s Online Privacy Protection Act Compliance

We are in compliance with the requirements of COPPA (Childrens Online Privacy Protection Act), we do not collect any information from anyone under 13 years of age. Our website, products and services are all directed to people who are at least 13 years old or older.

Updating your personal information

We offer a ‘My details’ page (also known as Dashboard), where you can update your personal information at any time, and change your marketing preferences. You can get to this page from most pages on the site – simply click on the ‘My details’ link at the top of the screen when you are signed in.

Online Privacy Policy Only

This online privacy policy applies only to information collected through our website and not to information collected offline.

Your Consent

By using our site, you consent to our privacy policy.

Changes to our Privacy Policy

If we decide to change our privacy policy, we will post those changes on this page.
Save settings
Cookies settings

Powered by themekiller.com