Kulovnice HOWA

Preciznost z Japonska

Japonská zbrojní výroba je díky vzdálenosti, která zemi vycházejícího slunce dělí od Evropy, pro příslušníka středoevropského národa poněkud exotická záležitost. Nicméně již dlouhá desetiletí patří země samurajských mečů k těm částem světa, které se významně podílejí na výrobě loveckých a do jisté míry také sportovních zbraní. A tyto zbraně proudí kromě Spojených států amerických také do Evropy.

Japonci až do období po druhé světové válce svými ručními palnými zbraněmi nikterak neoslňovali a v některých případech si vysloužili spíš soucitný úsměv. Jenomže potom se situace změnila. Císařští poddaní v průběhu 60. let 20. století dokázali, že umějí vyrábět levná a kvalitní auta, kterými úspěšně konkurovali západním značkám. Za vidinou levné výroby sem také postupně nacházely cestu západní zbrojovky, které využívaly zdejší (tehdy) levnou pracovní sílu.

Původně nevalná kvalita japonských loveckých zbraní šla během 60. let díky zahraničním investicím a dobrému odbytu v západním světě rychle nahoru.

Koncem 70. let minulého století se v Japonsku kromě domácích značek vyráběly lovecké zbraně pod značkami Browning, Ithaca, Smith & Wesson, Weatherby i Winchester. Hrdé americké značky tedy vznikaly v nedávno poraženém Japonsku. Některé se po desítkách let vrátily do Ameriky: Smith & Wesson, Mossberg a částečně Weatherby. Další firmy zůstaly; jmenujme zbraně značek Browning a Winchester, které už vznikají jenom v Evropě a v Japonsku. A pak jsou tu samozřejmě domácí japonské firmy, i když i ty mohou mít nejrůznější skaldbu majitelů, a tudíž i propojení na jiné světové zbrojovky.

Pro vojáky

V roce 1907 byla založena firma Toyoda. Vyráběla textilní a šicí stroje. Jak firma rostla, začala v roce 1916 vyrábět také spřádací stroje a v roce 1935 se pouští do výroby tiskařských strojů. Na ni navázaly zemědělské stroje.

V roce 1941 se Toyoda spojuje se společností Showa, která se orientovala na výrobu obráběcích strojů. Nová společnost dostala jméno Howa. Co bylo za světové války, o tom se cudně mlčí. O čtyři roky později byl název podniku změněn na Howa Machinery. V průběhu poválečných let začala Howa Machinery vyrábět sklíčidla, pneumatická zařízení, obráběcí stroje a řadu dalších strojírenských výrobků, mezi které se zařadily i zbraně.

Japonské poválečné ozbrojené síly potřebovaly v 50. letech minulého století zbraně. Nejprve jim byly povoleny americké samonabíjecí karabiny M1 Garand, které firma Howa vyráběla nejen pro domácí potřebu, ale i pro další Američany podporované režimy v jihovýchodní Asii.

Vývoj vlastní automatické pušky na náboje 7,62×51 mm (7,62 mm NATO) vedl generál K. Iwashita a byl završen zavedením automatické pušky model 64 do výzbroje v roce 1964. Zbraň vyráběla právě firma Howa, takže bývá nazývána také Howa model 64. Od roku 1989 vyrábí Howa pro japonské ozbrojené síly novou útočnou pušku model 89 v ráži 5,56 mm NATO. Tyto zbraně se nevyvážely, protože to japonské zákony striktně zakazují. Příčinou tohoto zákazu jsou shodou okolností také zbraně firmy Howa.

V roce 1967 tento podnik zahájil výrobu útočných pušek AR 18. Vzhledem k nevalné japonské pověsti, kterou si tento stát získal v jihovýchodní Asii ve 30. a 40. letech minulého století, a z toho vyplývajícím domácím předpisům směly být tyto zbraně prodávány jen neválčícím státům mimo Asii

Na počátku 70. let se však k těmto puškám, respektive k jejich samonabíjecím verzím AR 180 dostala také Irská republikánská armáda, takže v roce 1973 japonská vláda zakázala jakýkoli export těchto zbraní. Od října 1970 do února 1974 vyrobila Howa 3927 pušek AR 18 a AR 180.

Pro myslivce a sportovce

Ovšem daleko významnější byla pro vzestup podniku civilní zbrojní výroba.

Podnik měl už v 60. letech vlastní sortiment loveckých zbraní. Od roku 1969 Howa postupně přebírala výrobu některých součástí zbraní pro americkou firmu Weatherby. Když Weatherby skončil v roce 1973 spolupráci s německým Sauerem, převzala Howa kompletní výrobu kulovnic Weatherby Vanguard a již koncem 70. let vyráběla všechny zbraně, které se pod značkou Weatherby prodávaly. To platilo do pozdních 90. let všechny. Nyní se tam vyrábějí levnější modely Vanguard, jejichž závěr se uzamyká dvěma ozuby.

U firmy Howa vyráběla své kulovnice také firma Smith & Wesson. Vznikaly zde zbraně řad 1000 a 1500. Nynější vlajková loď kulovnic Smith & Wesson – iBolt – už se prý vyrábí v Americe. Spolupráce obou firem na poli kulovnic prý skončila někdy v průběhu 90. let. Starší kulovnice Mossberg  1500 a 1700 LS se také vyráběly u firmy Howa. Uvádí se období 1970-1993. V současnosti výroba údajně probíhá u Mossbergů, ale servis pro zbraně z uvedeného období provádí stále Howa.

O podobnosti nebo spíš shodnosti konstrukce některých kulovnic různých značek svědčí mimo jiné skutečnost, že pažbařská firma McMillan vyrábí stejné plastové pažby pro kulovnice Weatherby Mark V Lightweight, Howa, Mossberg, a Smith & Wesson 1500.

Po druhé světové válce firma také vyráběla přesné vzduchovky, ale pokud je nám známo, nečinila tak pod vlastní značkou, ale opět jako dodavatel pro jiné.

Značka Howa dnes již má ve světě svůj velmi dobrý zvuk, ale firma si stále nedistribuuje své výrobky sama. V Americe tuto činnost obstarává obchodní firma Interarms v Alexandrii ve Virginii. A zdá se, že má úspěchy. Do Německa a vůbec do Evropské unie tyto zbraně zase dováží firma Leader Trading, která tam obchodníkům nabízí třeba zbraně od naší firmy Alfa proj. Zbraně značky Howa jsou k dostání také na našem trhu.

Model 1500

howa2

Vlajková loď celé současné nabídky je kulovnice řady 1500. Jedná se o opakovačku s válcovým odsuvným závěrem, který je uzamčen dvěma protilehlými ozuby na hlavě závěru. Pojistka je umístěna vzadu na pravé straně závěru. V zadní části závěru je také umístěn výstražník. Pokud vystupuje směrem dozadu, je bicí mechanismus napnutý. Pokud nevystupuje, napnutý není.

Mechanismus je upraven tak, že pokud není zcela uzamčen závěr, nedojde k výstřelu. Zbraň má v závěru tři odfukové otvory pro případ perforace nábojnice. Pro tento případ jsou plyny odváděny vlevo. Nábojová schránka pojme pět nábojů, v případě ráží magnum pak jenom tři. Dno nábojové schránky lze vyklopit dolů po zmáčknutí tlačítka v přední části lučíku.

Hlavně mají kruhový průřez a žádná verze modelu 1500, kterou jsme mohli vidět reálně nebo na snímcích, není vybavena mechanickými mířidly. Vždy se počítá s použitím zaměřovacích dalekohledů buď na montážích, nebo na lištách. Hlavně jsou kované zastudena.

Všechny kulovnice model 1500 jsou dodávány jako polopažbené. Středoevropskou celopažbenou kulovnici nebo dokonce štuc nelze v tomto případě očekávat. Klasiku mezi pažbami s pistolovou rukojetí a lícnicí představují pažby dřevěné. Ale jejich převaha co do počtu už je dávno minulostí. Dnes v nabídce jasně převažují zbraně s plastovými pažbami v různých barvách. Dřevo ustupuje. V Americe se jako dodavatel plastových pažeb klasických tvarů pro kulovnice Howa 1500 ráda prezentuje firma Hogue. V katalozích se pak tyto zbraně objevují také pod označením Howa Hogue – snad proto, že dnes je v Americe módní kupovat doma vyrobené zboží.

Nejrozšířenější jsou modely M 1500 Lightning a M 1500 Hunter. Kulovnice ve standardních rážích 223 Remington, 22-250, 243 Winchester, 270 Winchester, 308 Winchester a 30-06 Springfield se dodávají s hlavněmi dlouhými 22 palců, zatímco v rážích magnum (7 mm Remington Magnum, 300 Winchester Magnum, 338 Winchester Magnum) jsou hlavně dlouhé 24 palců. Další kulovnice M 1500 Varmint je označována jako správná medicína pro střílení kojotů a svišťů, ale používá se především ke sportovním účelům. Závěr u ní má kratší dráhu a je určena pro náboje ráží 223 Remington nebo 22-250 Remington a hlaveň je dlouhá 24 palců.

Zbraně se mohou lišit povrchovou úpravou kovu. Je možno mít součástky jak v barvě matného kovu, tak černěné, resp. modřené.

Howa by pochopitelně svými zbraněmi ráda vybavovala také veřejné ozbrojené sbory. Doma je těch možností málo, takže se je snaží prosazovat v zahraničí. Policejním sborům nabízí odstřelovačku M 1500 PCS (Police Counter Sniper) v ráži 308 Winchester. Oproti předchozím modelům se tento vyznačuje těžší hlavní. Jinak má standardní vzhled loveckých opakovaček a je opatřen dvojnožkou. Deklarovaná cena je poměrně mírná. Pohybuje se podle materiálu pažby a povrchových úprav kovu od 450 do 550 dolarů. Je zřejmé, že nabídka je adresována také sportovním střelcům.

Klasické plastové pažby už nemohou uspokojit střelce, kteří touží po něčem onačejším, moderně vyhlížejícím. Je doba akčních zbraní a akčních filmů. V posledních třech letech se proto na americkém trhu u kulovnic Howa začínají objevovat plastové, stavitelné, velmi akčně vyhlížející pažby Axiom od firmy Blackhawk/Knoxx, která jinak nabízí široké spektrum doplňků ke zbraním a střelecké potřeby.

Pažby Axiom mají stavitelnou délku, výraznou pistolovou rukojeť a hlaveň je v této pažbě uložena volně – nedotýká se předpažbí. Navíc pažba je upravena tak, že podle výrobce snižuje vnímání zpětného rázu zbraně až o 70 %. Jinde se dokonce uvádí absorbce 90 % zpětného rázu. Absorbéry zpětného rázu jsou jak v pistolové rukojeti, tak v botce. Pažby mají kamuflážní nástřiky, stejně jako povrchy kovových dílů zbraně.

Kdo si chce pohrát a nechat si postavit zbraň například s odlišnou pažbou než nabízí výrobce, ten si může koupit systém (závěr, pouzdro závěru, nábojová schránka, bicí a pojistný mechanismus) s hlavní a nechat si tento celek zapažbit individuálně. Cena systému se v tomto případě pohybuje asi na dvou třetinách ceny hotové zbraně. Zdá se, že toto řešení volí z různých důvodů řada střelců.

Ještě poměrně nedávno firma prostřednictvím svého amerického zastoupení nabízela také brokovnice-pumpy, ale ty už zřejmě zmizely z trhu. Samotná Howa Machinery na svém webu výrobu zbraní mezi svými aktivitami vůbec neuvádí. Pravděpodobně by tím utrpěla její pověst u těch, kteří zbraně nemohou ani vidět – anebo zbraně představují jen zanedbatelný díl její široké nabídky.

Zkušenosti od nás

Opakovací kulovnice firmy Howa se v posledních letech prosazují také na našem trhu. K jejich velkým obdivovatelům a propagátorům patří mimo jiné Radek Jirkovský, dlouholetý policista, specialista na přesnou střelbu a také vyučený puškař.

Pražská firma Renesance, ve které pracuje,  se těmito zbraněmi zabývá od podzimu 2009, ačkoli pan Jirkovský je zná už mnohem delší dobu.

„Držel jsem v ruce veliké množství zbraní od řady větších i menších světových výrobců. Střílel jsem jak při výcviku policistů, tak jako nadšený myslivec. Mohu říci, že po zkušenostech se zbraněmi Howa, které u nás nejsou nijak zvlášť známé, je řadím vedle zbraní takových značek jako je Remington, CZ, Sako nebo Accuracy. V cenové relaci, v níž se Howa pohybuje, je to vynikající zbraň. Je tu široká nabídka pažeb, která vyhoví snad každému. Howa má komfortní držení při použití kterékoli z nabídky pažeb. Jsem sice vlastenec, fandím českým zbraním, ale je to mnohem lepší než u opakovaček CZ.. Trvám na tom, že ergonomie japonských pažeb je také lepší než u modelů Remington 700 a u finských kulovnic Sako.“

Pan Jirkovský si pochvaluje také kvalitu hlavní, chod závěru a spoušťového mechanismu. Kvalita hlavní z Japonska je plně srovnatelná s tak vyhlášenými výrobci jako je třeba Heym nebo Lothar Walther.

„U kulovnic Howa dám nontáž, zbraň nastřelím a je hotovo. Mám-li totéž dělat s kulovnicemi CZ, pak tak dobře jak já chci, jdou tak dvě z deseti. Zbytek vyžaduje další práci. Já to tak prostě vidím. Jiný puškař třeba vysloví jiný názor. Podle mne je Howa vynikající také jako sportovní zbraň. Pochopitelně záleží na optice a střelivu, které střelec zvolí a je ochoten zaplatit. Ale když se to všechno dobře vybere, tak ta zbraň střílí na sto metrů díru do díry.“

Když jsme se dostali na plastové pažby, kterým naše myslivecká veřejnost není nijak zvlášť nakloněna, prodejce a zkušený střelec nám k tomu sdělil: “Zvláště naši starší myslivci nedají na dřevěné pažby dopustit. Mají svoje představy o tom, co je pěkné a vůči plastu mají odpor. Mladší generace to vidí výrazně jinak a dívá se na to s ohledem na zkušenosti lovců ze zahraničí, zvlášť z Ameriky. Prostě mnohým z nastupující generace může plastová pažba vstoupit do domu, zatímco starší generace to nepřipustí.

Pro mne je kulovnice zapažbená v plastu vynikající pracovní nástroj. Když s tím nechtíc bouchnete o zem, ta pažba ránu přežije bez poškození. Pro krásné dřevo by to mohlo být to poslední nebo vy bylo přinejmenším poškrábané. Pro lidi, kteří používají kulovnici jako pracovní nástroj, který mají celý den u sebe, je plast zajímavé řešení.“

Firma Renesance zabezpečuje ve spolupráci s dovozcem, kterým je Klemiro Management, dodávku zbraní především v amerických populárních rážích jako 223 Remington, 243 Winchester, 270 Winchester, 308 Winchester nebo 30-06 Springfield. Sportovní střelci upřednostňují ráže 300 Winchester Magnum a 308 Winchester. Pokud si někdo přeje zbraň v ráži, která se vyrábí, ale momentálně není na skladě, lze zařídit dovoz.

Další výhodu zbrané Howa představuje prodej samostatných systémů bez pažeb. Střelec si tak může koupit víc pažeb a „železo“ v nich přehazovat podle potřeby.

Zatímco Amerika střílí dnes převážně bez mechanických mířidel, do Evropy se kulovnice Howa vozí také s mechanickými mířidly. Zajímavé je také osazení kolimátoru na zbraň.

V poslední době se prý kulovnice Howa velmi dobře prosadily v Polsku

 

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners.
Cookies settings
Accept
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Privacy Policy

What information do we collect?

We collect information from you when you register on our site or place an order. When ordering or registering on our site, as appropriate, you may be asked to enter your: name, e-mail address or mailing address.

What do we use your information for?

Any of the information we collect from you may be used in one of the following ways: To personalize your experience (your information helps us to better respond to your individual needs) To improve our website (we continually strive to improve our website offerings based on the information and feedback we receive from you) To improve customer service (your information helps us to more effectively respond to your customer service requests and support needs) To process transactions Your information, whether public or private, will not be sold, exchanged, transferred, or given to any other company for any reason whatsoever, without your consent, other than for the express purpose of delivering the purchased product or service requested. To administer a contest, promotion, survey or other site feature To send periodic emails The email address you provide for order processing, will only be used to send you information and updates pertaining to your order.

How do we protect your information?

We implement a variety of security measures to maintain the safety of your personal information when you place an order or enter, submit, or access your personal information. We offer the use of a secure server. All supplied sensitive/credit information is transmitted via Secure Socket Layer (SSL) technology and then encrypted into our Payment gateway providers database only to be accessible by those authorized with special access rights to such systems, and are required to?keep the information confidential. After a transaction, your private information (credit cards, social security numbers, financials, etc.) will not be kept on file for more than 60 days.

Do we use cookies?

Yes (Cookies are small files that a site or its service provider transfers to your computers hard drive through your Web browser (if you allow) that enables the sites or service providers systems to recognize your browser and capture and remember certain information We use cookies to help us remember and process the items in your shopping cart, understand and save your preferences for future visits, keep track of advertisements and compile aggregate data about site traffic and site interaction so that we can offer better site experiences and tools in the future. We may contract with third-party service providers to assist us in better understanding our site visitors. These service providers are not permitted to use the information collected on our behalf except to help us conduct and improve our business. If you prefer, you can choose to have your computer warn you each time a cookie is being sent, or you can choose to turn off all cookies via your browser settings. Like most websites, if you turn your cookies off, some of our services may not function properly. However, you can still place orders by contacting customer service. Google Analytics We use Google Analytics on our sites for anonymous reporting of site usage and for advertising on the site. If you would like to opt-out of Google Analytics monitoring your behaviour on our sites please use this link (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/)

Do we disclose any information to outside parties?

We do not sell, trade, or otherwise transfer to outside parties your personally identifiable information. This does not include trusted third parties who assist us in operating our website, conducting our business, or servicing you, so long as those parties agree to keep this information confidential. We may also release your information when we believe release is appropriate to comply with the law, enforce our site policies, or protect ours or others rights, property, or safety. However, non-personally identifiable visitor information may be provided to other parties for marketing, advertising, or other uses.

Registration

The minimum information we need to register you is your name, email address and a password. We will ask you more questions for different services, including sales promotions. Unless we say otherwise, you have to answer all the registration questions. We may also ask some other, voluntary questions during registration for certain services (for example, professional networks) so we can gain a clearer understanding of who you are. This also allows us to personalise services for you. To assist us in our marketing, in addition to the data that you provide to us if you register, we may also obtain data from trusted third parties to help us understand what you might be interested in. This ‘profiling’ information is produced from a variety of sources, including publicly available data (such as the electoral roll) or from sources such as surveys and polls where you have given your permission for your data to be shared. You can choose not to have such data shared with the Guardian from these sources by logging into your account and changing the settings in the privacy section. After you have registered, and with your permission, we may send you emails we think may interest you. Newsletters may be personalised based on what you have been reading on theguardian.com. At any time you can decide not to receive these emails and will be able to ‘unsubscribe’. Logging in using social networking credentials If you log-in to our sites using a Facebook log-in, you are granting permission to Facebook to share your user details with us. This will include your name, email address, date of birth and location which will then be used to form a Guardian identity. You can also use your picture from Facebook as part of your profile. This will also allow us and Facebook to share your, networks, user ID and any other information you choose to share according to your Facebook account settings. If you remove the Guardian app from your Facebook settings, we will no longer have access to this information. If you log-in to our sites using a Google log-in, you grant permission to Google to share your user details with us. This will include your name, email address, date of birth, sex and location which we will then use to form a Guardian identity. You may use your picture from Google as part of your profile. This also allows us to share your networks, user ID and any other information you choose to share according to your Google account settings. If you remove the Guardian from your Google settings, we will no longer have access to this information. If you log-in to our sites using a twitter log-in, we receive your avatar (the small picture that appears next to your tweets) and twitter username.

Children’s Online Privacy Protection Act Compliance

We are in compliance with the requirements of COPPA (Childrens Online Privacy Protection Act), we do not collect any information from anyone under 13 years of age. Our website, products and services are all directed to people who are at least 13 years old or older.

Updating your personal information

We offer a ‘My details’ page (also known as Dashboard), where you can update your personal information at any time, and change your marketing preferences. You can get to this page from most pages on the site – simply click on the ‘My details’ link at the top of the screen when you are signed in.

Online Privacy Policy Only

This online privacy policy applies only to information collected through our website and not to information collected offline.

Your Consent

By using our site, you consent to our privacy policy.

Changes to our Privacy Policy

If we decide to change our privacy policy, we will post those changes on this page.
Save settings
Cookies settings

Powered by themekiller.com