Praktický test kulovnic s přímotažným závěrem Blaser R 8

Od doby co se v segmentu loveckých zbraní začaly objevovat kulovnice s přímotažným závěrem, se mezi myslivci vedou spory o bezpečnosti tohoto závěrového systému. Musím přiznat, že i já jsem měl dříve o tomto způsobu uzamčení své pochybnosti. Přeci jen mezi střelci stále ještě kolují historky o tom, jak za první světové války docházelo u vyběhaných Mannlicherů M95 k výstřelu při nedovřeném závěru a ten pak vyletěl do střelcova obličeje. V průběhu let jsem měl mnoho příležitostí se s tímto systémem seznámit a mohu říci, že moderní přímotažné závěrové systémy se těm klasickým s válcovým odsuvným závěrem (Mauser) v otázce bezpečnosti přinejmenším vyrovnají. Přesto jsem velice rád uvítal možnost detailně se seznámit se s tímto systémem u nových kulovnic Blaser R8. Tato příležitost byla o to lákavější, že testování probíhalo v Namibii u firmy Blaser, která tam má svůj lovecký ranč. Testování bylo zaměřeno na odolnost této zbraně vůči těžkým rážím. Zkoušky neprobíhaly jen na střelnici, ale i v písečném a velice prašném prostředí afrického buše při lovu.

Pro střelbu byly vybrány náboje .300 Blaser Magnum, .338 Blaser Magnum a .375 Blaser Magnum. Všechny tyto ráže patří do kategorie tropických nebo také afrických ráží, neboť jsou to náboje určené pro lov specifické africké zvěře. Mají těžké střely, jiný průběh hoření střeliviny, a také nárůst tlaků je u nich měkčí než je tomu u ráží jako .300 Winchester Magnum nebo .338 Lapua Magnum atp.

„Náboje Blaser Magnum v uvedených rážích bych s trochou nadsázky popsal jako příjemné a proto bezproblémové pokud jde o komfortnost střelby. „Výkonnostně jsou velice dobře postavené, přesné, mají minimální odchylku dráhy letu a to i případě že při letu narazí na tvrdou překážku třeba v podobě křoví, což je při lovech v Africe běžné. Pochopitelně nevyskytne-li se taková překážka blízko od ústí hlavně, pak jsou odchylky v cíli větší.“ Lov v Africe má svá specifika, s nimiž se v Evropě nesetkáte. Zvěř je suchá, nemá vodu a tím pádem se střely chovají v jejím těle úplně jinak, nemají možnost díky hydrodynamickému efektu rozvinout ve zvěři nějakým způsobem terminální balistiku. Vše se tedy střílí na klouby, aby zvěř neodcházela a vlastně až teprve poté se dostřeluje. Málokdy se jí střelci povede ulovit na jednu ránu. Jsou s tím docela velké problémy, jak jsem řekl, loví se na poměrně velké vzdálenosti, protože zvěř je tam velmi opatrná, takže se došoulává. Test erosmiček byla vlastně zatěžkávací kombinace střelby na střelnici se střelbou při lovu v buši, ve věčně prašném prostředí, kdy vám prach a písek lezou všude – řekněte, kde líp by člověk mohl takhle všestranně prověřit funkčnost a spolehlivost zbraně? A je pravda, že R8 nezaprotestovala ani jednou. Žádné „nedovírání“ závěru nebo nábojů a už vůbec ne nějaké celkové selhání při uzamykání. Přímotah se zde plně osvědčil jako jednoduchá, rychlá a bezpečná záležitost zajišťující vysoký komfort střelby. Optiku zajišťovala firma Zeiss, která s Blaserem kooperuje a střelivo bylo od konsorcia Ruag.“

Protože jsou závěry u kulovnice Blaser R8 uzamykány přímo do hlavně, zpětný ráz není nijak zvlášť nepříjemný, dá se střílet bezproblémově, aniž by se člověk pušky vyloženě bál. Během zkoušek jsme vystříleli stovky těchto nábojů a nedošlo k žádnému defektu, destrukci nebo k jinému excesu, kdy by snad zbraň nevystřelila nebo naopak vystřelila nechtěně a podobně. Tím nejpodstatnějším z celého našeho snažení však bylo potvrdit, že závěry přímotažného systému u kulovnic R8 a jejich uzamykání jsou naprosto spolehlivé a bezpečn . Z tohoto pohledu lze říci, že na bezpečnost mají vliv především kvalita použitého materiálu, výrobní tolerance a v neposlední řadě velikost uzamykací ch ploch.

„Vezměme to od začátku. Klasické mauserovské uzamčení, což je případ závěru třeba kulovnice CZ 550 je sice bezpochyby spolehlivé a do současnosti byl uzamykací systém Mauser považován jako nejbezpečnější a nejspolehlivější otočný odsuvný závěr, použitý poprvé u pušek Mauser vzor 98. To ostatně prověřilo více jak sto let jeho používání a aplikací v různých puškách. Když to ale vezmeme matematicky a spočítáme, zjistíme, že styčné uzamykací plochy na ozubech je zde jen 58 čtverečních milimetrů, zatímco u závěru Blaser je to 96 čtverečních milimetrů, tedy o 78 procent uzamykací plochy více, což je veliký rozdíl. De facto zákonitě vzhledem k tomu, jak Mauserův závěr funguje, nemůže být uzamykací plocha nikdy větší než něco přes padesát procent plochy závěrů přímotažných, kde jí tvoří celý obvod, přesněji 85 až 90 procent této plochy uzamyká náboj v hlavni a odolává tlakům vzniklých při výstřelu.“

Závěry kulovnic Blaser R 93 a R8 se liší od klasických Mauserových závěrů délkou (jsou mnohem kratší), vzhledem (v podstatě jde laicky řečeno jen o váleček), ale především právě konstrukčním řešením, v němž zásadní roli při uzamykání hraje roztahovaná nebo rozpínatelná kleština. U kulovnice Blaser R93  uzamčení náboje v nábojové komoře dochází tak, že tlakem na závěr zezadu při pohybu nabíjecí páky vpřed je kleština roztažena tak, že nemůže zpět a tím při výstřelu spolehlivě celý závěr drží v uzamčené pozici. Uvolněním tlaku pohybem závěru vzad dojde k jejímu stažení a odemčení závěru.

Uzamykání závěru u kulovnice Blaser R8 je v principu stejné jako u modelu R93, avšak kleština po dovření závěru pohybem vpřed a roztažení v nábojové komoře do kroužku hlavně je navíc zezadu podepřena ještě klínem. Díky tomu se při výstřelu nemůže z okruží hlavně žádným způsobem uvolnit. Toto vylepšení dělá z tohoto způsobu uzamčení asi to nejlepší a nejbezpečnější, co se v současnosti u zbraní nabízí.

Co mne jako myslivce na kulovnicích Blazer také velice oslovuje je spoušťový mechanizmus. Firma Blaser ho vyřešila tak, že není možné spustit nebo vypustit zápalník, dokud není závěr perfektně a stoprocentně uzamčený pomocí roztažené kleštiny. Jde o takzvanou blokaci zápalníku, a pokud je klička, byť sebenepatrněji nedovřená, tak si prostě nevystřelíte. I díky tomuto významnému bezpečnostnímu prvku lze tvrdit, že Blasery R93 a R8 jsou jedny z nejbezpečnějších loveckých kulovnic, jaké v současné době existují. Platí to samozřejmě jak v případě běžných, tak i tropických ráží, což ostatně prověřily nejlépe právě testy v Namibii.“

Systém blokace zápalníku funguje například i u přímotažné kulovnice Rösler Titan 16 (ale i u jiných zbraní), kde ale závěr nemá kleštinu a uzamykání zajišťuje celkem šestnáct uzamykacích ozubů.

Abychom však byli objektivní uzamčení pomocí klasických válcových odsuvných závěrů, je rovněž naprosto bezpečné a bezproblémové, o tom není pochyb, vždyť je tady desítky let. A snad i proto u lovců, myslivců i sportovních střelců je historicky zakódovaný i pocit, že otočení kliky závěru uzamkne náboj v nábojové komoře nejjistěji. Pokud však spočteme uzamykací potenciál uzamykacích ploch v procentech, tak závěry Blaser dominují.

Poučné pro mne bylo i seznámení s konstruktérem firmy Blaser Ing.Janem Leimerem, s nímž jsem strávil přes tři hodiny nad několika typy závěrů. Jak těch z R8 a R93, tak ale i z kulovnic Remington, Savage, Sauer, CZ. A počítali a zjišťovali jsme právě velikosti jejich uzamykacích ploch a systémy uzamykání.

„Vlastně jsme konzultovali a předávali si zkušenosti s jednotlivými zbraňovými systémy, abychom mohli objektivně hodnotit a porovnávat všechna pro a proti a dojít nakonec k výsledku, který Vám možná zní až příliš zaujatě a komerčně. A tudíž že kulovnice Blaser R8 má v současnosti skutečně z hlediska bezpečnosti asi nejpropracovanější závěrový systém.

Pokud se mnou někdo nesouhlasí, ať mě přesvědčí o tom, že je nějaká jiná lovecká kulovnice bezpečnější.  Dokud se tak nestane, budu všem doporučovat Blaser R8 v jakékoliv ráži. Na závěr bych rád poděkoval těm, kteří mi toto poznání spolu s pěknými zážitky z lovu umožnili.“

Bc.Radek Jirkovský

 

 

Powered by themekiller.com